Trambaan ontheffing

Home » Trambaan ontheffing
Om gebruik te willen maken van de Tram- en busbanen moet een Taxichauffeur in het bezit zijn van een trambaan ontheffing. Voor het aanvragen van de ontheffing moet een chauffeur een aantal documenten overleggen. Naast de verplichte Taxipas moet een taxichauffeur ook voor de Trambaan ontheffing een examen afleggen.

Om voor de examens te oefenen word je bij ons goed opgeleid zodat je moeiteloos het mondeling examen kunt behalen.

Trambaan ontheffing

Schrijf je in voor de trambaan ontheffing incl. examen

In deze Examenprocedure Taxi Amsterdam Praktijk ( TAP) wordt het wenselijke gedrag en werkwijze van de taxichauffeur die gebruik maakt van de vrije lijnbusbanen in Amsterdam beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot de vrij lijnbusbanen binnen de gemeente Amsterdam wordt dit gedrag en deze werkwijze binnen de gestelde normering ook van de kandidaat tijdens het TAP-examen verwacht.

Het TAP-examen bestaat uit de volgende examenonderdelen:
1. Rijden naar een door de examinator opgegeven bestemming
2. Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
3. Gebruik verharde lijnbusbanen/stroken in de route
4. Passeren haltes op verharde lijnbusbanen/stroken
5. Professioneel rijgedrag
6. Voorkomen, herkennen en oplossen van storingen
7. Route, rijtijd en betalingen
8. Klantsoorten en gedrag

De structuur van het Taxi Amsterdam Praktijkexamen ziet er als volgt uit:
1. Ontvangst van de kandidaat
2. Rijklaarcontrole van het voertuig
3. Rijden naar een adres met gebruik navigatie / hulpmiddelen
4. Afhandeling ongevallen
5. Rijden naar een object zonder gebruik navigatie / hulpmiddelen
6. Rijden op aanwijzingen van de examinator
7. Uitslag / eindgesprek