Chauffeurspas halen

Home » Chauffeurspas halen
Om taxichauffeur te worden moet je een chauffeurspas halen. Daarvoor moet je aardig wat kennis in huis hebben. Bij ons bereiden we je voor om moeiteloos de examen af te leggen. Het examen voor het halen van een chauffeurspas bestaat uit een theorie-examen.

Ik wil mijn chauffeurspas halen.

In deze Examenprocedure taxi wordt het wenselijke gedrag en werkwijze van de taxichauffeur beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het beroep van taxichauffeur, moet dit gedrag en werkwijze binnen de gestelde normering ook van de kandidaat voor het praktijkexamen taxi worden verwacht. Daarnaast kunnen werkgevers natuurlijk altijd aanvullende eisen stellen. Deze worden niet in
het examen meegenomen. Ook wordt in de Examenprocedure de structuur van het examen toegelicht.

De inhoud van deze Examenprocedure is gebaseerd op de exameneisen, welke zijn vastgelegd in de toetsmatrijs Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Volledig en Taxi Vakbekwaamheid Praktijk Beperkt (TVP en TVPC).